KATILIM KOŞULLARI

KATILIM KOŞULLARI

Başvuru Kriterleri
“Akarsu Havzası Yönetiminin (AHY) Coğrafi Kapsamı Bilimsel Eğitimi” etkinliğine, aşağıdaki katılım koşullarına sahip adayların başvuru yapabilir. Aşağıda belirtilen başvuru kriterlerini sağlamayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Üniversitelerimizin örgün öğretim coğrafya bölümü, lisans öğrencisi olup, 7. yarıyılını tamamlamış, halen 8. yarıyıl öğrencisi olması,
* 7. yarıyıl sonunda, AGNO en az 3.00 (BB, 100 lük sistem de 80 ve üstü) olması,
* Temel coğrafya derslerinin yanı sıra, özellikle; jeomorfoloji, hidrografya, klimatoloji, topraki bitki coğrafyası, doğal afetler gibi konulara ait fiziki coğrafya derslerini ve en az temel düzeyde Coğrafi Bilgi Sistemleri derslerini alıp, başarılı olması,
* “Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları” ve “Bilişim teknolojileri“ temel yeterliliklerine sahip olmaları,
* Daha önce aynı eğitimi almamış olmaları gerekmektedir.
* Aday öğrencilerin; TÜBİTAK – Araştırmacı Bilgi Sistemleri (ARBİS) veri tabanında kayıtlı olması gerekmektedir. TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olmayan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Etkinlik başvurusunda; fakülte onaylı, Şubat 2021 tarihli alınmış, AGNO derecesi de yazılı olan 7. yarıyıl transkript belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Transkript belgesini teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar, pdf formatındaki transkriptlerini info@havzayonetimi.com adresi kullanılarak teslim edebilirler.

Değerlendirme Kriterleri
Değerlendirme Kriterleri:
Eğitim programına minimum 15, maksimum 40 lisans coğrafya programı öğrencisi kabul edilecektir. Bu öğrencilerin seçimi; yukarıda belirtilen katılım koşulları esas alınarak, oluşturulacak sıralamada ilk 40 adayın daveti ile gerçekleştirilecektir. Başvuruda kabul edilen öğrenci sayısı 15 in altında olursa eğitim programı iptal edilecektir.
Etkinliğe davet edilecek öğrencilerin seçimi; yukarıdaki katılım koşullarını sağlayan başvurular arasından “başarı kriteri gözetilerek” yapılacaktır. Başvurular; öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumları transkriptlerinden incelenerek sıralamaya alınıp, sıralamadaki ilk 40 öğrenci asıl, sonrakiler yedek liste olarak belirlenecek ve asıl listedeki 40 öğrenci eğitim etkinliğine davet edilecektir. Seçilen öğrenciler ve yedek liste web sayfasından ilan edilecektir. Tercih gerektiren durumlarda; seçilecek katılımcıların farklı okul ve şehirlere göre dengeli dağılımı dikkate alınacaktır.
Proje; TÜBİTAK desteği ile gerçekleştirilecek olup, etkinliğe davet edilecek katılımcılardan herhangi bir ad altında para talep edilmeyecektir.