ETKİNLİK HAKKINDA

ETKİNLİK HAKKINDA

Etkinliğin Amacı

Akarsu havzaları; zaman ve mekâna bağlı coğrafi değişkenlerin, bir bütünsellik içinde ilişkisel canlılık arz eden karasal ortamlardır. Bu canlılığı; hem morfodinamik süreçleri ile ve hem de kendi sınırları içinde çalışan ekosisteme sahip olması ile tanımlamak mümkündür. Tatlısu kaynağı, verimli toprakları, bitki örtüsü ve hayvan varlığı gibi sahip oldukları coğrafi özellikleri nedeni ile akarsu havzaları çok önemli doğal kaynak kompleksleridir. Bu yüzden, akarsu havzası bütünselliğinin coğrafi unsurları hedefli; sürdürülebilir kullanım stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu uygulama doğru içeriğe sahip bir “Akarsu Havzası Yönetimi” planlaması ile mümkündür. Böylece, hem akarsu havzası ekosisteminin işleyişi kesintiye uğramayacak, sağlıklı olarak devamlılığı temin edilecek ve hem de doğal kaynak özelliklerinin sürdürülebilir kullanımı sağlanmış olacaktır. Bu bilimsel eğitim etkinliğinin amacı; coğrafya bölümü lisans öğrencilerinin teorik ve uygulamalı derslerin yapıldığı bilim kampında, Akarsu Havza Yönetiminin coğrafi kapsamı, araştırma yöntem ve teknolojileri hakkında bilimsel ve güncel bilgileri edinmelerine, uygulama yeterliliklerini kazanmalarına katkı sağlamaktır.
Etkinliğin Kapsamı

Kapsamın; özellikle, etkinliğin konusuna, programın amacına ve katılımcıların seviyelerine uygun olması gözetilmiştir. Dersler; Coğrafya bölümü lisans öğrencilerine yönelik olarak, onların, “Akarsu Havzası Yönetiminin (AHY) Coğrafi Kapsamı” yeterliliklerini geliştirmelerine katkısağlamak üzere, teorik ve uygulamalı olarak planlanmıştır. Ders konuları ve bu konulara ait içeriklerin belirlenmesinde “Akarsu Havzası Yönetimi” temel prensipleri esas alınmış olup, havza yönetimindeki Jeomorfoloji, Hidrografya, Klimatoloji, Bitki örtüsü, Nüfus, Yerleşme, Ekonomik faaliyetler, Arazi Kullanımı konularından oluşan coğrafi kapsam, güncel bilimsel yeterlilikler ve teknolojilerin öğrencilere kazandırılmasına titizlik gösterilmiştir. Bu yaklaşım içinde;
• Havza kavramı, Akarsu Havzası, Akarsu Havzası Yönetiminin temel ilkeleri.
• Akarsu havzası Fiziki Coğrafya özellikleri (Akarsu havzasının jeomorfolojik özellikleri, hidrografik özellikleri, klimatik özellikleri, toprak özellikleri, bitki örtüsü, erozyon, kütle hareketleri, sel-taşkın, arazi potansiyeli, taşıma kapasitesi, vd.).
• Akarsu Havzası Beşeri Coğrafya özellikleri (Nüfus, yerleşme, ekonomik faaliyetler, arazi kullanımı, vd.).
• Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS), Uzaktan Algılama (RS), Küresel Konum Belirleyici (GPS) teknolojileri ve bu teknolojilerinin “Akarsu Havzası Yönetimi” amaçlı kullanımı.
• “Akarsu Havza Yönetimi” amaçlı coğrafi analizler, haritalama ve monitoring teknikleri.
• “Akarsu Havza Yönetimi” plan – proje tasarımı ve uygulamaları.
ana başlıklarına ait dersler planlanmıştır.
Bu konulara ait detaylar “Ayrıntılı Etkinlik Programı” nda verilmiştir.
Yöntem
Coğrafya Bölümü lisans 8. Yarıyıl öğrencilerinin katılacağı, eğitim amaçlı bu bilimsel etkinlik; teorik ve uygulamalı derslerin birlikte gerçekleştirileceği 7 günlük (20-26 Mart 2021) bir program ile planlanmıştır.
2015 yılından bu yana TÜBİTAK desteğiyle uygulanmakta olan “Akarsu Havzası Yönetiminin (AHY) Coğrafi Kapsamı Bilimsel Eğitimi” etkinlikleri; Bartın Çayı havzasında “Akarsu Havzası Yönetimi” konulu eğitim kampı formatında, 24 coğrafya lisans öğrencisinin katılımı ile %60 ı teorik ve %40 ı arazide olmak üzere, toplam 80 saat olarak yapılan derslerle gerçekleştirilmişti.
Ancak, 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeni ile ara verilen “Akarsu Havzası Yönetiminin (AHY) Coğrafi Kapsamı Bilimsel Eğitimi” etkinliğine TÜBİTAK desteği ile çevrimiçi olarak devam edilecektir.
Online olarak gerçekleştirilecek olan 2021 yılı eğitim etkinliğinin programı ve uygulamasında bazı değişiklikler yapılarak, çevrimiçi formatına uygun olarak yeniden planlanmıştır.
20-26 Mart 2021 tarihleri arasındaki eğitim etkinliği toplam 70 saat olarak planlanmıştır. Dersler; 08:00-18:45 saatleri arasında, 45 er dakika ya da blok dersler şeklinde, günde 10 saat çevrimiçi olarak, konularında uzman olan 6 Profesör, 2 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 9 akademisyen tarafında yapılacaktır.
Eğitimin başında ve sonunda eğitim kazanımlarına ait ölçme ve değerlendirme uygulanacak ve katılımcı öğrencilere bu eğitim etkinliğine katılım belgeleri verilecektir.